GROTE TENT ELKE AVOND OM 20.00 UUR OPEN!

In tegenstelling tot hetgeen eerder gepubliceerd is via De Wiezer en via Enters Nieuws, beginnen alle avonden in de grote tent om 20.00 uur.

Abusievelijk is eerder vermeld dat sommige avonden om 21.00 zouden beginnen. Waarvoor excuses.